REDEX Platform

Op basis van vastgestelde afspraken wordt, middels het gecontroleerde en periodieke proces van een geautomatiseerde dialoog tussen meerdere systemen, informatie uitgewisseld.

Door het toevoegen van diverse business rules wordt de informatie gevalideerd ‘aan de poort’ (voordat de ontvanger de data in zijn systeem ontvangt en verwerkt).