OSCRE

Missie OSCRE (Open Standards Consortium for Real Estate)

In our increasingly digitized world, the efficiency and quality of information exchange in the real estate industry has to be dramatically improved through global standards of communication and common languages to promote efficiency, cost savings, and effective asset management.

 

Waar OSCRE zich richt op het internationaal standaardiseren van de inhoud van een bericht, richt de stichting REDEX, met het operationele REDEX platform, zich op het standaardiseren van de uitwisseling van deze berichten, aangevuld met procesafspraken en diverse (geautomatiseerde) controle tools.

Informatie niveau

OSCRE hanteert als een van de uitganspunten bij het vaststellen van een datastandaard, dat de gegevens genormaliseerd worden vastgesteld (genormaliseerd: zo hoog mogelijk detailering). Dit leidt tot een gegevens boom en bijbehorende attributen (velden) welke, aangevuld met een goede beschrijving, ondubbelzinnig / eensluidend kunnen worden ingezet.

OSCRE is gebaseerd op XML – technologie met daarin eveneens aandacht voor veldtype (bijv. numeric, datum) en codetabellen.