REDEX implementatie

De implementatie van REDEX is een veranderproject met aandacht voor bedrijfsprocessen en gewenste inrichting van de organisatie. Bij REDEX gaat het niet om een technisch project (techniek faciliteert!).

Het gaat om een afstemming van de bedrijfsprocessen tussen organisaties in de vastgoedketen waardoor een gestandaardiseerde procesgang van informatie uitwisseling mogelijk wordt.

Klanten van de stichting REDEX welke gebruik wensen te maken van het uitwisselingplatform ontvangen de beschrijving van deze uitwisseling. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de wijze van efficiënte samenwerking / afstemming en het beveiligd uitwisselen van informatie.