Informatie stromen

Binnen REDEX zijn, afhankelijk van het type vastgoedorganisatie, diverse informatie stromen te onderscheiden. Tussen een Property Manager en Investment Manager vindt bijvoorbeeld de uitwisseling plaats van
  • contract en ruimteboek informatie
  • financiele informatie
Op 28 augustus 2012 is de eerste informatiestroom Property Management Reporting (PMR) 1.0, OSCRE compliant, gepubliceerd die namens de stichting REDEX is ontwikkeld

Valuation Property Reporting (1.0)

Als vervolg op Property Management Reporting buigen diverse werkgroep leden zich over Valuation Property Reporting (VPR). Dit omvat de standaard voor het uitwisselen van informatie tussen Investment Manager en Taxateur (en vise versa).

Portfolio Management Reporting 1.0 (PMR 1.0)

De scope van PMR 1.0 is onder te verdelen in:

Property informatie, o.a:

  • Contracten (incl. options, breaks, ROFR’s, bankgarantie, BTW nr, etc)
  • Ruimteboek (voor zowel COG als woningen)
  • Energie label en WWS punten (grens i.o.m. sector woningen)

Financiele informatie, o.a:

  • Volledige maandelijkse uitwisseling van balans en winst & verlies op property niveau op factuurbasis.
  • Daarnaast de uitwisseling van verplichtingenadministratie van property manager naar belegger.
  • Uitwisseling van budgetten en eventuele bijstellingen daarop van property manager naar belegger