Doelstelling en ambitie

Het standaardiseren en faciliteren van de elektronische informatie-uitwisseling in de (Nederlandse) vastgoedmarkt.

De doelstelling van de stichting is concreet vertaald in:

 1. het faciliteren van deze elektronische gegevensuitwisseling. Dit door het beheren en exploiteren van het REDEX platform;
 2. het verder uitbouwen van het REDEX platform zodat meer verschillende partijen (bijvoorbeeld taxateurs, ROZ/IPD) in de Vastgoed branche gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Ook het eventueel diversifiëren van de verschillende berichten valt hieronder;
 3. het promoten van de elektronische gegevensuitwisseling, door het actief uitdragen van het REDEX gedachtegoed en het werven van nieuwe deelnemers;

De ambitie van de stichting is om REDEX te ontwikkelen als hét uitwisselingplatform voor de vastgoedmarkt.

REDEX Platform

Op basis van vastgestelde afspraken wordt, middels het gecontroleerde en periodieke proces van een geautomatiseerde dialoog tussen meerdere systemen, informatie uitgewisseld.

Door het toevoegen van diverse business rules wordt de informatie gevalideerd ‘aan de poort’ (voordat de ontvanger de data in zijn systeem ontvangt en verwerkt).

Stichting REDEX

Oprichters

De stichting REDEX is opgericht op 27 april 2011 door 4 partijen in de vastgoed beleggings- en beheer markt:

 • ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V., Utrecht
 • CBRE Global Investors NL, Schiphol
 • Syntrus Achmea Real Estate and Finance, Amsterdam
 • Vastgoed Management Nederland, Nieuwegein

Algemene gegevens

KvK nummer: 52616134
BTW nummer: NL850522638B01

Vestigingsplaats

Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam
Postbus 56912, 1040 AX Amsterdam

Bestuursleden

Het bestuur van de stichting REDEX bestaat uit de volgende personen:

 • Mirella Wessels
  CBRE
 • Cyril van den Hoogen (penningmeester)
  Altera Vastgoed NV
 • Wouter Vrolijk (voorzitter)
  Achmea Real Estate
 • Pascal Elshof, Cor Treure (secretaris)
  namens VGM NL