Informatie niveau

OSCRE hanteert als een van de uitganspunten bij het vaststellen van een datastandaard, dat de gegevens genormaliseerd worden vastgesteld (genormaliseerd: zo hoog mogelijk detailering). Dit leidt tot een gegevens boom en bijbehorende attributen (velden) welke, aangevuld met een goede beschrijving, ondubbelzinnig / eensluidend kunnen worden ingezet.

OSCRE is gebaseerd op XML – technologie met daarin eveneens aandacht voor veldtype (bijv. numeric, datum) en codetabellen.